.

วารสารวิชาการต่างประเทศ

 
 
Up To Date

ค้นหาบทความและวารสารทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ตอบคำถามการใช้ยา

 
 
Food Standards Agency
รวบรวมข่าว บทความและงานวิจัยทางด้านอาหาร รวมทั้งข้อมูลสำคัญ เช่น การเขียนฉลากอาหาร งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และอาหาร โภชนาการของอาหารแต่ละประเภทโดย The Food Standards Agency ซึ่งเป็นหน่วงงานหนึ่งของรัฐบาลอังกฤษ
 
 
 
Cosmetics Design
ค้นหาบทความและข่าวรวมทั้ง ความเคลื่อนไหวต่าง ๆทางด้านเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลทางด้านการตลาดและการผลิตเครื่องสำอาง ด้วยการพิมพ์คำสืบค้นหรือว่าการสืบค้นย้อนหลังแบบรายปี
 
 
 
PubMed Central
วารสารทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถสืบค้นวารสารได้ทั้งที่เป็น Abstract และ Full Text โดยการพิมพ์คำสืบค้น หรือว่าสืบค้นเรียงตามตัวอักษร รวบรวมข้อมูลโดย U.S. National Institutes of Health (NIH)
 
 
 
Free Medical Journals
เป็นฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลวารสารกว่า 1450 Jounals สามารถสืบค้นได้เรียงตามลำดับตัวอักษร และนอกเหนือจากให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังสามารถสืบค้นเป็นภาษาอื่น ๆ ได้อีก เช่น ภาษาฝรั่งเศษ เยอรมัน โปรตุเกส สเปน ฯลฯ
 
 
 
Archives of Internal Medicine
แหล่งบริการข้อมูล Free Full Text (1,343,957 free, full-text articles) โดยเฉพาะบทความวารสารฉบับย้อนหลัง (Free Back Issuses) สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก HighWire Press ได้จัดทำ Web Edition ให้แก่วารสารของ สำนักพิมพ์และสมาคมต่างๆ จำนวนมากกว่า 942 ชื่อ (942 journals)โดยเป็นวารสารที่ให้บริการ free full-text ประมาณ 168 ชื่อ บทความวารสารของ HighWire สามารถตรวจสอบการถูกอ้างอิงได้
 
 
 
Arthritis Research
บริการข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่าแสนคนใน 75 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นจากปี 1908 ในรูปแบบ Full Text โดยการสมัครสมาชิกและสามารถอ่านเอกสาร Full Text ฟรี ซึ่งแต่ละบทความเป็นบทความได้รับการตีพิมพ์โดยเฉลี่ย 22 ครั้งต่อปี รวบรวมโดย Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago
 
 
 
Drugs.com
ให้ข้อมูลในด้านงานวิจัย รายงาน และบทความเกี่ยวกับโรคภาวะข้อต่ออักเสบ ,ลักษณะของอาการ พร้อมทั้งวิธิการรักษา ในรูปแบบของ Free Full Text รองรับการสืบค้นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเว็บไซต์ในลักษณะ Free Full Text ด้านการแพทย์อื่น ๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
 
 
 
Blackwell Journals Online
ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วารสารจำนวน 700 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Blackwell Publishing ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
 
 
 
The American Nurses
The American Nurses เป็นวารสารออนไลน์ฉบับ Full Text ของสหรัฐอเมริกาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถอ่านฟรีได้ในรูปแบบ PDF File ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบเรียงตามปีและการพิมพ์คำสืบค้น The American Nurses เป็นวารสารที่ผลิตโดย The American Nursesis Asociations ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 54 องค์กรทั่วโลก
 
 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 
 

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม 2556
 

Database Link

access   annre asc4   bestpractice bmjon   cina2 clinicalevi   clinicalkeycochrane   jama karger   mdconnature   ovid oxford   proquest sd   scopus1 slink   thiemebook thiemejour   uptodate4usml   websci wiley  journallink