.

บริการห้องสมุด

เวลาทำการ

   วันจันทร์ – วันศุกร์                        เวลา 8:30 - 16:30 น.

   เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ

 

 บริการห้องของสมุด

- บริการยืม - คืน

- บริการจองหนังสือ

- บริการอินเทอร์เน็ต

- บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

- บริการสั่งหนังสือส่วนตัว

 

สิทธิในการยืมหนังสือ

1. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แพทย์ฝึกหัด

2. หนังสือยืมได้ 5 เล่ม/คน นาน 1 สัปดาห์

3. นวนิยาย 5 เล่ม/สัปดาห์

4. นักศึกษาฝึกงานยืมได้ แต่ต้องมีบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนวางไว้